سطوح احراز هویتسطوح گردش مالی


سطوح گردش مالی

سطوح مختلفی برای کارمزد معاملات در نظر گرفته می‌شود. این سطوح بر اساس معیارهای مختلفی مانند حجم معاملات، نوع معامله (خرید یا فروش یا تبدیل) تعیین می‌شوند.

حداقل کارمزد تراکنش در بازار ریالی 500 تومان و در بازار تتری 1 سنت است و مبالغ کارمزد به این مبلغ روند خواهند شد

انواع سطوح گردش مالی


مشتری

1. در گردش مالی از 0 تا 50 میلیون تومان، کارمزد خرید ، فروش و تبدیل تتری 0/35 % می باشد.

1. اگر تبدیل غیر تتری باشد، کارمزد ان 0/65 % می باشد.


سرمایه گذار

1. کارمزد خرید و فروش در گردش مالی از 50 میلیون تا 200 میلیون تومان، 0/32 % می باشد.

2. کارمزد تبدیل تتری نیز به همین مقدار یعنی 0/32 % میباشد.

3. در تبدیل غیرتتری، کارمزد 0/65 % است


تریدر

1. کارمزد در گردش مالی از 200 میلیون تا 1 میلیارد تومان برای خرید، فروش و تبدیل تتری 0/3 % است.

2. کارمزد در تبدیل غیر تتری 0/55 % می باشد.


اسکلپر

1.کارمزد خرید، فروش و تبدیل تتری ، در گردش مالی بیشتر از 1 میلیارد تومان 0/25 % می باشد.

2. کارمزد در تبدیل غیر تتری 0/45 % می باشد.

0

کلیه حقوق این سایت نزد گیوکس محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.